Νέα

Πλατφόρμα δημοσίευσης ισολογισμών στο διαδίκτυο

Πλατφόρμα δημοσίευσης ισολογισμών στο διαδίκτυο

Θέλετε να δημοσιεύστε τους ισολογισμούς σας στον Internet;

 

 

Οι εταιρείες ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ μπορούν να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις

(ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσης, πίνακες διάθεσης)

σε ιστοσελίδα της εταιρείας την οποία δηλώνουν στο Γ.Ε.Μ.Η.

Όταν έχετε έτοιμες τις οικονομικές καταστάσεις από το λογιστήριό σας, μας τις αποστέλετε με email και τις ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα σας.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να τις ανεβάσετε εσείς, μπαίνετε με τα στοιχεία εισόδου σας και κάνετε upload στα συγκεκριμένα πεδία τους ισολογισμούς σας.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην αρχική σας σελίδα και οι εικόνες που ανεβάζουμε για εσάς αποτελούν δική σας επιλογή. 

 Αναφορά στο αντίστοιχο νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

Δείτε πληροφορίες για τα πακέτα και δείγμα της ιστοσελίδας ισολογισμού

isologismos.web4business.gr